Tải bản không âm thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
2 MU Đại Long không Âm Thanh SS6.8 400 MB Tên Lửa
3 MU Đại Long không Âm Thanh SS6.8 400 MB Host Mega
4 MU Đại Long không Âm Thanh SS6.8 400 MB Host Google
5 MU Đại Long không Âm Thanh SS6.8 400 MB Host MU Đại Long
5 MU Đại Long không Âm Thanh SS6.8 400 MB Torrent

Tải bản Patch Âm Thanh - Chép đè vào thư mục MU sau khi cài bản Ko Âm Thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Bản Patch Âm Thanh 230 MB Host Download VDC NEW

Phần mềm hỗ trợ
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Hỗ trợ download
( nên dùng )
8Mb Mediafire
2 Link Download TeamViewer8
( nên dùng )
8Mb Mediafire
VietMU  Season 6.8. Wing 4 Custom © Bản quyền Client thuộc Webzen.
Phiên bản trò chơi Mu Online Season 6 Pro Evolution. Cập nhật ngày 01/05/2014.
Trò chơi Online hoàn toàn miễn phí